A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


Amade László 1724-ben kelt autográf levele

Jelzete: Ms.V.248.


Amade László (1703-1764) magyarul, latinul, németül és szlovákul is írt verseket. A győri jezsuitáknál kezdte tanulmányait, melyeket 1721-től Nagyszombatban folytatott. Több költeménye népdallá vált. Legismertebb, legnépszerűbb verse 'A szép fényes katonának arany, gyöngy élete..." kezdetű. (Új magyar irodalmi lexikon, főszerk. Péter László, Budapest, Akadémiai K., 2000, A-Gy, p. 36-37.; Magyar irodalom, főszerk. Gintli Tibor, Budapest, Akadémiai K., 2011, p. 324.)

Simonchich-Horváth Mária Rozália bárónőnek, Amadé László édesanyjának írt 1724-ben levelét könyvtárunk őrzi.


"Méltóságos Aszonyom Annyám
Irgalmas Pátrónám

Igaz alázatos Fiúi kőtelességghel való, hóltigh igaz kész kőteles szolgálatomat ajánlom N[agysá]g[o]d[na]k. Lévén buzgó reménséghem N[agysá]g[o]d mindenkoron tapasztalt Annyai kegyességhében; ime most is azonhoz alázatos kőnyőrgő szűvel folyamodom, kérvén alázatossan N[agysá]g[o]d[a]t, tekintse kőnyőrűlő szemmel, Igaz Szólgai, és Engedelmes Fiúi Vóltomat, és méltóztassék hajamban Pántlikát, és Hai port maga megh Testesűlt Annyai affectiójábúl kűldenni, mivel éppen olly szükségghre jőttem, hogy alkalmatlan alázatos kérésemmel orczátlankodni kénszeritettem N[agysá]g[o]dnál. Melly tapásztalandó, és száma nélkül Annyai kegyességhét, midőn favorabilis Gratiájábúl alázatossan elvárom, abban magamat koporsomigh recomendálván, megh mutatom azt, hogy Én vagyok

N[agysá]g[o]d[na]k

Igaz kész köteles alázatos szolgája,

Erdemetlen Engedelmes Fia

Amadé László mp.


Szombath. die 5 Aug. 1724."

A levél címzése: „Méltosághos es N[agysá]ghos Simonchich Horváth Maria Rosália Aszonynak, nekem mint M[éltósá]ghos Edes Aszonyom Annyamnak és Kegyelmes Pátrónámh eő N[agysá]ghának alázatossan irám Nagy Szombath[ban]”