A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


Móricz Zsigmond (1879-1942) autográf levele

Jelzete: Ms.V.117.


Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő levele Pór Antal (1834-1911) esztergomi kanonoknak, az Anjou-kor kutatójának.
1908-ban Móricz a Magyarország Vármegyéi és Városai című sorozat segédszerkesztője.
Az Esztergom vármegye kötet Anjou-kor fejezetének korrektúráját és az ehhez írt előszót küldte meg Pór Antalnak az alábbi levél kíséretében."Budapest, 1908. szept 25.

Méltóságos és Főtisztelendő Uram!

Őeminencziájának műveit, stilusát, gondolatmeneteit tanulmányozva, igazán az ő szellemében irtuk meg a tisztelettel ide mellékelt Előszót. Méltóztassék átolvasni és ha szükséges, tetszés szerint változtatni rajta.
Én hetfün Esztergomban leszek s délelőtt, tiszteletemet fogom tenni Méltóságodnál.
Addig is itt küldöm az Anjou kor korrektura iveit. Ezeknek az átolvasása nem égetően sürgős, elég ha a jövő hét végére méltóztatik végezni vele.

Ezzel maradok Méltóságos uramnak
tiszta szivvel való hű tisztelője

Móricz Zsigmond"