A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


1350-es évekből származó esküformula

Jelzete: Batthyány-gyűjtemény, Categ. V. Tit. IV. c

Ezt a 14. századi esküformulát a nádori közgyűléseken használták, magyarul kellett elmondaniuk, s megnevezniük bizonyos gonosztevőket, hitükre és hűségükre hivatkozva, titkos tanácskozás keretében (a címben hibásan szerepel, hogy tanácsosi vagy bírói eskü).
Az eskütevők a gonosztevők megnevezésének kötelezettségét vállalják. „A Batthyány-kéziratgyűjteményben megőrzött, és (más variánsból) a magyar törvénytárba is bekerült eskümintát a nádori közgyűlésen használták. ... az esküdtek hármas kötelezettsége valóban már 1350 körül fennállott. ... Minden okunk megvan arra, hogy a magyar nyelvű eskü rendszeresítését is I. Lajos idejére, az 1350 körüli évekre tegyük. ... így is egyik legrégibb nyelvemlékünk, s a jogélet magyar nyelvi elemeinek újabb bizonyítéka.” (Bónis György, Régi magyar esküminták, Magyar Nyelv, 3(1961), p. 279-285.)


"Forma Juramenti Dominorum Consiliariorum Magistrorum Prothomotariorum et Judicum ordinariorum, tempore Ludovici primi Regis facti.

Isten téged úgy segéljen, Szűz Mária, melletted te végnapodon szent fiának előtte úgy támadjon, Istennek mind[en] szenti teérted úgy imádjanak(imádkozzanak), Isten teste te végnapodon, méltán neked úgy méltóztassék, szörnyű halállal úgy ne távozzál el, föld tetemed úgy fogadja, halva harmad napon úgy ki ne vesse, Isten színét te végnapodon úgy láthassad, örök pokolban úgy ne temettessél, és magul magod úgy ne szakadjon, hogy urunknak Lajos királynak, és szent koronájának való hűség tartásodra,minden orvot, tolvajt, gyilkost és kacért, Ember etetőket, bűvösöket, Bájosokat, házégetőket, szentegyháztörőt, fél hiten valót, és ki ország veszedelmére pogányoknak segítségével, avagy tanácsával volt, az levél költőket az pecsét lyukasztókat, és kik ezekkel élnének, és mindeneket azokat kik urunk Lajos Királynak és országnak és szent koronájának ellene, és veszedelemre törekedők volnának, igazán megmondod, megnevezed és kiadod, és meg nem tagadod és irigységben, avagy gyűlölségben, senkit el nem vesztesz, és igazat nem hamisítasz, és hamisat nem igazítasz, ezeket meg nem hagyod, sem kedvért, sem adományért, sem gyűlölségért, sem félelemért, sem Barátságért, semmiért is, és mi beszéd közöttetek lenne, azt titkon tartod, és ok nélkül senkinek meg nem jelented meg sem mondod, Isten téged úgy segéljen és szent kereszt.

Vienna 21 februarij Anno 1565."