A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


Graeffel János levele

Jelzete: Ms.V.247.


Graeffel János (1833-1922) esztergomi kanonok 1889-ben kelt autográf levele Dankó József Károlynak. Graeffel János monogramos levélpapírjának jobb oldalán „Laudetur Jesus Christus Ave Maria” feliratos szárazpecséttel.
„Pozsony, 1889. 23/VI.

Méltóságos és főtiszt. Praelatus, Apát és Kanonok Úr, mélyen tisztelt Uram!
Kitüntető s nagyon kedves megemlékezéséért csekélységemről vegye legforróbb köszönetemet!
Isten áldja meg s áraszsza el Méltóságodat kegyes jó szivüségéért földi és mennyei adományainak egész özönével, hogy soká diszíthesse az Úr egyházát, soká szolgálhassa hazáját és soká boldogíthassa hü tisztelőinek körét és ebben

Méltóságát sirig hálás hivét

Graeffel János

kanonokot.”