A honlapunkon megjelenő képek mindegyike az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdonát képezi, azok engedély nélküli felhasználása, publikálása, közzététele vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása tilos.
Ha hivatkozni szeretne dokumentumainkra, az egyes dokumentum nyitóoldali URL-jét használja.


Zichy István 1699. szeptember 11-én kelt levele

Jelzete: Ms.V.251.


Zichy II. István (? – 1700. május 4.), aki Zichy I. István (1616-1693) vedredi és eögzenyi Baranyai Mária (1616–1651) fia. Császári és királyi kamarás, tanácsos, Szabolcs vármegye főispánja, vízvári kapitány, Zsámbék várának főkapitánya, győrvári főparancsnok, koronaőr, majd komáromi főispán. Hadi sikereiért hála gyanánt Győrött kápolnát alapított.
Balassa Pál jezsuita szerzeteshez 1699-ben írt levelét feldolgozás közben találtuk meg a Fugger-gyűjtemény BV 593. jelzetű kötetében.„Ill[ustri]ssime ac Reverendissime Domine et Frater mihi Col[endi]ssime

Servitiorum meorum humanissima oblatione Pr[aemi]ssa, hogy minapi k[e]g[yelme]d meltosagos levelere valaszomat nem adhattam, követven k[e]g[yelme]det okozva hirtelen ide valo jövetelem, mivel pedigh ugis mindenkoron biztam k[e]g[yelme]d igazságos cselekedetiben, mostis nincsen egiebet mit irnom hanem gratiaiaban aianlanom szeginy iobagimot, kikkel ugy köll banni, mint neo Catholicoszokal. dignus ugian mercede labor, s az fogadot szolgánakis vagy szolgal vagy nem, megh köll adni az ovet igaz. de azt tagadhatni hogy se én se Ekecsij iobagim oda kivantak volna Parochus Ur[a]t, azert nemis szolgalt nekiek. de bar az elöbennit el feleitenenk, csak ez utan fogadiak be az Ekecsiek, s ha rea felelnek, hogy megh fizetnek az mostaninak, megh elegediünk vele. de, hogy Guttai Plebanus Uram foghia s az csalia iobagimot kedveserint, hogysem el senvedgiem, inkab denegalom az Parochiat, noha maskint bizony ha én nem volnek, keveseb pap allana megh csaloközt. Nagymegieri Plebanust, ha megh valtoztathatna k[e]g[yelme]d gratiaia akarnam, igen goromba frater, s ahoz igen meghis giülöltette magath, vere in illo loco nihil fructificabit, az többit sem igen dicserhetem kik ioszágomba vannak ugian, sed transeat, én bizony valamit tudok s lehet kész vagiok el követnem köröstiny hitemnek giarapodasaert, de hogy Parochus U[r] tapodgion inkab le razom magamrul, s azert senki megh nem itelhet. Vagiok azert bizonios oly remenisegel hogi k[e]g[yelme]d gratiaia altal mindenek io rendbe hozatodnak, énis kesz partfogoia lenek bizony Plebanus Ur[na]k. az minthogy tovabeli gratiaiaban aianlvan k[e]g[yelme]d magamot. permaneo.

Ill[ustri]ss[i]me et R[everendi]s[si]me fratris V[ica]rie

Viennae die 11 9bris 1699.

Servus et frater obligatissimus
Stephanus Zichy
Generalis mp."

A levél címzése:

"Ill[ustrissi]mo ac R[ever]endissimo D[omi]no Paulo Balassa de Gyarmath Ep[isco]po Rosoniensis Praeposito Orodiensis Archidiacono Sasvariensis venerabilis Cap[itu]li Strigoniensis Causa. Sacrae Caesareae Regiaeque Ma[ies]t[a]tis Consiliario Eminen. Principis Cardinalis a Kolonics Archi Ep[isco]pi Strigoniensis in Spiritualibus Vicario et Causarumque Auditori Generalis D[omi]no et Fratri Co[lendi]ssimo

Tyrnaviae"