jelmagyarázat

prímás
püspök
kanonok
lelkész
szerzetes
uralkodó
megtalálható a Pantheonban
szerzetesrend, kollégium etc.
plébánia