Breslau, plébánia
Gúta (Guta, Kolárovo), plébánia
Komárom, plébánia