Kérjük, mozgassa a kurzort a képen szereplő alakok fölött.

"A Bibliothéka lépcsőházába belépve, a Berlinben és Münchenben tanult Magasi Németh Gábor festőművész 1930-31-ben, a nagy mecénás, Lepold Antal kanonok, "jussu et sumptu", azaz rendelésére és költségére készült szekkói vonják figyelmünket magukra.
[...]
Az 1931-ben festett kép a lépcsőházi oldalfalon a régi könyvtári életet mutatja be, az alapítás tényét idealizálva, szereplői pedig a 30-as évek esztergomi és Esztergommal kapcsolatban álló egyházi és világi notabilitásai."
-

Az emeleti oldalfalakon a könyvtár életében szerepet játszó egyháziak képét láthatjuk a falra festve. Küküllői János kanonok, kinek végrendeleti ajándéka képezte a 14. század végén a hagyomány szerint a könyvtár magvát. Kőszeghy János László kanonok, nagyprépost és érseki helynök (+1641), kinek könyvtára a nagyszombati külön káptalani könyvtár alapjául szolgált végrendelete értelmében. Forgách Ferenc érsek, ki az 1611-es nagyszombati zsinaton biztosította rendeleti úton a könyvtárnak az érsekek és a kanonokok hagyatékából a könyveket. Lippay György érsek, ki Fugger Antal 1681 kötetes könyvtárát Bécsben 1642-43-ban 3300 aranyért megvette. Scitovszky János érsek, kinek érdeme, hogy ez az épület 1853-ban a Főszékesegyházi Könyvtár lett.

Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, 2. bőv. kiad., Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, 2011, p. 6.


Küküllői János (1320k-1393/1394)

esztergomi kanonok, főesperes, érseki helynök, krónikaíró
Kőszeghy János (?-1641)

esztergomi kanonok, érseki helynök
Forgách Ferenc (1560-1615)

bíboros, prímás, esztergomi érsek
Lippay György (1600-1666)

prímás, esztergomi érsek
Scitovszky János (1785-1866)

bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek

"A hétpecsétes könyv" c. mennyezetkép 1930-ban készült, s a Jelenések könyve szerzőjének, Szent János apostolnak első század végi látomását örökíti meg. Látjuk a Szeretett Tanítványt az Égei-tenger egyik kopár szigetén, Patmoszon, ahová Domitianus császár száműzte őt, az Úr napján elragadtatásba esni (Jel. 1, 9-10). Tanúi vagyunk annak a jelenetnek, amikor az emberiség jövőjére vonatkozó határozatait hét pecséttel lepecsételt könyvtekercset (itt a könyvtárral való kapcsolat) a trónon ülő, az Atya átadja a Báránynak, a Fiúnak, s előttük hódol minden teremtmény (Jel. 5, 1-14). Majd szemléljük az első négy pecsét feltörését: az apokaliptikus lovasokat. A fehér ló lovasa Isten győzelmes igéjének, a tűzvörösé a háborúnak, a feketéé az éhinségnek, a fakóé pedig a halálnak a jelképe (Jel. 6, 1-8) Az egész kép minden bizonnyal azt akarja mondani, hogy milyen hatalom van a könyvekben, milyen roppant nagy erő a tudás, amely szolgálhatja az emberiség javát, de ugyanakkor pusztulását, romlását is."
Kovách Zoltán, Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár története a 11. századtól 1820-ig, 2. bőv. kiad., Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, 2011, p. 6.

Az indexképekre történő kattintással a képek nagyméretű változata válik láthatóvá.