Mossóczy Zakariás (1542-1587)

Királyi tanácsos, nyitrai püspök.

Hivatkozás: Kovách Zoltán, Mossóczy Zakariás nyitrai püspök esztergomi breviáriuma = Magyar Könyvszemle, 99.évf. 3.sz. 1965, 164-167.

festett címer

A hordozókötet adatai

kézírásos tulajdonbejegyzés

Zacharias Mossoczius Protonotarius Ap[ostoli]cus Comes palatinus Archidiaconus Threnchinien[sis] R[everendissi]mi et Ill[ustrissi]mi D[omini] D[omini] Pauli Abstemij Ep[isco]pi Ecc[lesiae] Transylvan[iensis] et Nittrien[sis] Secretarius et in spiri[tu]alibus Vicarius Tomos 4 Flor[enis] 12. 13 Martij A[nno] 1569.

A hordozókötet adatai