Jordánszky Elek (1765-1840)

Esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.


Hivatkozás: Kollányi 429.
Hivatkozás: Pex – Somogyi-könyvtár

kézírásos bejegyzés

donatus ab Ill[ustrissi]mo D[omin]o Ep[isco]po Ladislao Barone Luzsénszky, die 15 Januar 1790 mihi Alexio Jordánszky m[anu] p[ropria]

Kapcsolat: Luzsénszky László

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Librum hunc post abolitum A. 1782. Conventum Clarissarum Tirnaviae per se obtentum, donavit mihi die 29 Maji 820. Spectabilis D. Mathias Fába, Notarius Venerabilis Capituli Strigoniensis. A J manu propria E M S C Subcustos. A fol. 26. usque 108. absque 27.

Kapcsolat: Fába Mátyás

Kapcsolat: Klarissza Rend, Nagyszombat

A hordozókötet adatai