Koller Ignác (1725-1773)

Esztergomi kanonok, megyéspüspök.

Hivatkozás: Némethy 156.
Hivatkozás: Kollányi 358.
Hivatkozás: Pex – Somogyi-könyvtár

rézmetszetes, címeres ex libris, 70x92 mm

felirat:
Ignatius Koller de Nagymánya Protho Notar. Apost. Praepositus B. M. V. de Rathott et S. Steph. de Cast.Strig. E. M. Strig. Canon. Sae. Cae. Raeqve. Maiest. Inclytae Tab. Regiae Praelatus
(Ignatius Koller de Nagymánya Protho Notarius Apostolicus Praepositus Beatae Mariae Virginis de Rathott et Sancti Stephani de Castro Strigoniensi Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Sacrae Caesareae Regiaeqve Maiestatis Inclytae Tabulae Regiae Praelatus)

A hordozókötet adatai