Budai Péter (Petrus Budaeus) (XVII. század)

Református lelkész. Feltehetően azonos a Bura László által közreadott Szatmári diákok, 1610-1852 (Szeged, 1994) című kötetben szereplő Petrus Budaeussal (p.12.).

 

kézírásos bejegyzés

Viro R[everen]do, et insigni pietate praestantiss[im]o D[omi]no Petro Budaeo, suo in Christo fratri dilecto, Amoris ergo d[e]dit Albertus Molnár 1626.