Szenczi Molnár Albert (1574-1634)

Református lelkész, zsoltárfordító.

Oláh Róbert, Szenci Molnár Albert ajándék Institutiója Budai Péternek = In via eruditionis : tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére, szerk. Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, p. 252-259.

kézírásos bejegyzés

Viro R[everen]do, et insigni pietate praestantiss[im]o D[omi]no Petro Budaeo, suo in Christo fratri dilecto, Amoris ergo d[e]dit Albertus Molnár 1626.

A hordozókötet adatai