Radentius, Paulus

Dömölki apát, pozsonyi kanonok.

 

kézírásos bejegyzés

Finis meus gloriam tua[m] consernit domine
Paulus Radentius Abbas in Dömölk et Cano[ni]cus Posoniensis 1580. m[anu] p[ropria]

A hordozókötet adatai