Turányi Márton (?-1773)

Esztergomi kanonok, nyitrai főesperes.

Hivatkozás: Némethy 277.
Hivatkozás: Kollányi 369.

rézmetszetes, címeres ex libris, 95x152 mm

felirat:
Martinvs Tvranyi Abbas B. M. V. De Madocsa ProtoNot. Apost. E. M. Strig. Canon. Archi. Diaconvs Nitriensis
(Martinvs Tvranyi Abbas Beatae Mariae Virginis De Madocsa Protonotarius Apostolicus Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis Canonicus Archi. Diaconvs Nitriensis)

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Martinus Turanyi m[anu] p[opria]

A hordozókötet adatai