Telegdi Miklós (1535-1586)

Esztergomi kanonok, érseki helynök, pécsi püspök, nyomdaalapító.

Hivatkozás: Kollányi 166.

kézírásos bejegyzés

Nicolai Thelegdij, et amicoru[m]

A hordozókötet adatai