Láng János Fortunát (1771-1829)

Esztergomi kanonok.

Hivatkozás: Kollányi 439.

kézírásos tulajdonbejegyzés

Ex Libris Joannis Bapt[istae] Lang E[cclesiae] M[etropolitanae] Strigon[iensis] Canonici

A hordozókötet adatai