Richvaldszky György (1723-1779)

Esztergomi kanonok, fölszentelt püspök.

Hivatkozás: Kollányi 374.

kézírásos tulajdonbejegyzés

Georgij Richvaldszky C[anonicus] S[trigoniensis] pro S[erenissim]o Benedicto D[omino] 1770.

A hordozókötet adatai