Szondy Pál (?-1558)

Esztergomi kanonok, szenttamási prépost, címzetes rosoni püspök.

Hivatkozás: Kollányi 140.

kézírásos bejegyzés

1558 R[everendissi]mus Do[minus] piae memoriae Paulus Zondi Ep[isco]pus Rosonin[sis] ad Bibliotheca[m] Ecc[le]si[ae] Strigonien[sis] legavit

A hordozókötet adatai