Apáthy Márton (?-1642)

Esztergomi kanonok, nógrádi főesperes.

Hivatkozás: Kollányi 236.

kézírásos bejegyzés

Ex libris Martini Apathy An[n]o 1629. 30. 8bris

A hordozókötet adatai