Bánovszki Simon (?-1634)

Esztergomi kanonok, tornai, majd komáromi főesperes.

Hivatkozás: Kollányi 204.

Kapcsolat: Szentkereszti János (XV/XVI. század)

kézírásos bejegyzés

Jam [...] Simonis Banovskj […] Cano[ni]ci E[cclesiae] Metropolitanae Strigonien[sis] M[anu] propria 1617.

A hordozókötet adatai