Piarista Rend, Kalocsa rendház
Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum (Kalocsa)

 

Kapcsolat: Karmelita Rend, Győr rendház
Kapcsolat: Karmelita Rend, Szakolca rendház

kézírásos bejegyzés

Biblioth. Coloczensis Sch. Piar.
(Bibliotheca Coloczensis Scholarum Piarum)

A hordozókötet adatai