Tóth Keresztély János (1909-1998)

Filozófiai, teológiai doktor, miniszteri referens, lateráni kanonok.

Kapcsolat: Serédi Jusztinián (1884-1945)

kézírásos bejegyzés, dedikáció

Főmagasságú és Főtisztelendő Dr. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás Úr Őeminenciájának fiúi hódolattal és hálás szeretettel: Tóth K. János.

A hordozókötet adatai