Egri Imre (?-1630)

Esztergomi kanonok, gömöri főesperes.

Hivatkozás: Kollányi 215.

kézírásos bejegyzés

Emerici Agrien[sis] Cano[nici] Strigon[iensis]

A hordozókötet adatai