Esterházy Imre (1663-1745)


Jeremias Gottlob Rugendas (1710–1772) rézmetszete Esterházy Imréről.

Hercegprímás, esztergomi érsek, pálos rendfőnök.

Hivatkozás: Kollányi 340.

Hivatkozás: Pex – Somogyi-könyvtár

aranyozott, címeres super ex libris, 60x76 mm

felirat:
Bibl. Dom. Poson. Archiepis.
(Bibliotheca Domus Posoniensis Archiepiscopalis)

A hordozókötet adatai

kézírásos bejegyzés

Celsissimo Principi Archieppo Strigoniensi Primati Regni Hungariae etc. /Titulus/ Dno Dno Suo, et Patrono gratisissimo humillime Praesentat humillimus Cliens, Martinus Demeter Praepositus Major Albae Carolin. manu propria

Kapcsolat: Demeter Márton

A hordozókötet adatai