Faiglin (Feiglius), Georg

Ágostonos szerzetes, prépost.

Hivatkozás: Némethy 88.

címeres ex libris, színezett fametszet, 200x310 mm

felirat:
In Manv Dni Sortes Meae
Georgivs Praepositvs S. Crvcis
Avgvstn. Electvs et Confirmatvs
anno M D LXVII mense Decemb.

(In Manu Domini Sortes Meae
Georgius Praepositus Sanctae Crucis
Augustae Electus et Confirmatus
anno M D LXVII mense Decembri)

A hordozókötet adataiű