Zeleméry László (XVI. sz.)

Az esztergomi érsekség adminisztrátora, jószágigazgatója, Esztergom vármegye főispáni helytartója.

Kapcsolat: Forgách Ferenc (1566-1615)

kézírásos bejegyzés

Vnus ex libris Ladislai Zelemerij dono
datus R[e]ve[re]ndissimo domino Francisco
Forgachi episcopo Nitriensi

A hordozókötet adatai