Dessewffy (Dezseöffy) László (1753-1826)

Touli kanonok.

Kapcsolat: Sedlnitzky-Odrowans von Choltitz, Maximilian (XVIII. sz.)

kézírásos bejegyzés

Ladislas Dezsöeffy

A hordozókötet adatai