Karlovszky János (1721-?)
Karlovszký, Ján

Evangélikus lelkész, a késmárki evangélikus líceum és az eperjesi evangélikus kollégium rektora.

 
kézírásos bejegyzés

Ioan[nes] Karlovszky Rector Sch[olae] Ev[angelicae] Késmárk. 1760 …

A hordozókötet adatai