Jezsuita Rend, Bohosudov
(Societas Jesu, Bohosudov) (Societas Jesu, Mariaschein)

 
kézírásos bejegyzés

Bibliothecae Societas Jesu Maria[e]-Scheina[e] sub Grupna 1714.

A hordozókötet adatai