Thalabér (Talabér) Boldizsár (1749-1828)

Esztergomi kanonok.

Hivatkozás: Kollányi 428.
 

kézírásos bejegyzés

Ex Libris Domini Canonici Thalabér Bibliothecae Capituli Metrop[olitanae] Eccl[esi]ae Strigoniensis

A hordozókötet adatai