Balassa Pál (1644-1705)

Esztergomi kanonok, rosoni címzetes püspök, jezsuita szerzetes.

Hivatkozás: Kollányi 297.

kézírásos bejegyzés

Ex dono Illustrissimi ac Rnssimi D. Pauli Balassa Vicarij Generalis
Strigoniensis. Bibliothecae Vrabilis Capituli Inscriptus Die 4. 7bris Ao. 1705.