Pfingstel (Pfingsztl) Mihály (?-1819)

Visegrádi, majd pesti plébános, címzetes apát.

kézírásos bejegyzés

Mich: Pfingstel Parochus Visegradiensis

A hordozókötet adatai