Spánicz (Spanitz) János (?-1839)

A budai Szent Anna Plébánia káplánja.

kézírásos bejegyzés

Ex libris Joannis Spánicz Archi Dioecesis Strigoniensis Praesbyteri ’836.

A hordozókötet adatai