Pázmány Péter (1570-1637)


Szelepcsényi György (1595-1685) esztergomi érsek rézmetszete Pázmány Péterről.

Prímás, esztergomi érsek.

 

Horvát Mária, M., Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának újabb tizenhárom kötete, Magyar Könyvszemle, 132.évf. 4.sz. (2016), p. 479-489.

Horváth Mária, M., Pázmány Péter magánkönyvtárának újabban azonosított kötetei, Magyar Sion, 1(2016), p. 219-224.

Kézírásos bejegyzés Pázmány Péter halálának dátumával.

Collegij Posoniens. Societtis Jesu 1637. 19 Martij
(Collegii Posoniensis Societatis Jesu 1637. 19 Martii)

A hordozókötet adatai

Kapcsolat: Jezsuita Rend, Pozsony kollégium