Ferences Rend, Fülek konvent
Ordo Fratrum Minorum (Fülek)

kézírásos bejegyzés

Conventus Filekiensis

A hordozókötet adatai