Urbanek Ádám (XVIII. sz.)

Pobedényi, majd cseklészi plébános.

Hivatkozás: Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 1003.

kézírásos bejegyzés

Ex Libris Adami Urbánek Romae die … Mai 1710.

A hordozókötet adatai