Szervita Rend, Pest rendház
Ordo Servorum Beatae Virginis Mariae (Pest)

kézírásos bejegyzés

Residentiæ Pestinensis S. Annæ Ord. Serv. Anno 1689

A hordozókötet adatai