Trinitárius Rend, Wien konvent
Ordo Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum (Wien)

kézírásos bejegyzés

Bibliothecae Conventus Viennensis Ord: SSS. Trinitatis Redemptionis Captivorum

A hordozókötet adatai