Miticzky Miklós Ferenc

Maniga, Dejte, Jolsva plébánosa, gömöri esperes.

kézírásos bejegyzés

Ex libris Nicolaj Francisci Miticzkÿ comparatus Viennae in Alumnatu Ao 1682.

A hordozókötet adatai

super ex libris

felirat:
N. F. M. 1682

A hordozókötet adatai