Keglevich Zsigmond (1732-1805)

Esztergomi kanonok, nagyprépost, makáriai választott püspök.

Hivatkozás: Kollányi 372.

kézírásos bejegyzés

Insertus Catalogo Librorum V. Capit E M Strig. post obitum Illmi. Com. Sigism. Keglevich. Praep. majoris 1805 Dec.

A hordozókötet adatai