Mertán János (1884-1973)

Esztergomi kanonok.

kézírásos bejegyzés

Nagyságos és főtisztelendő
Dr. Mertán János
esperes plébános úrnak
mély tisztelettel
ajánlja
a szerző
Dömös, 1933. aug. 12.

A hordozókötet adatai