Thomasis, Nikolaus Aliprandi von (1600?-1642)

Passaui segédpöspök, Spital címzetes püspöke.

 

címeres super ex libris, 36x48 mm

felirat:
Aliprandvs: Nicolavs: Præpositvs: Hospitalis: Proton: Apostol:
(Aliprandus: Nicolaus: Praepositus: Hospitalis: Proton: Apostol:)

A hordozókötet adatai