Csomós Mihály, albisi (1722-1796)

Református lelkész, jog- és történelemtanár a kolozsvári református kollégiumban.

Hivatkozás:Szabó Béla, P.: Jogtanuló peregrinusaink az észak-németalföldi tartományokban a tizenhetedik-tizennyolcadik században. In: Gera Judit – Vesztergom Janina (szerk.): Oda-vissza. A kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2018, 74–79.


Kapcsolat:Kendeffi Elek

 

kézírásos bejegyzés

Ex gratuita oblatione Illustrissimi Domini Comitis Alexii Kendeffi de Malomviz possidet Michael Tsomos de Albis ab Ao 1765. 20. Junii
Symb. Nec ad dextram, nec ad sinistram

A hordozókötet adatai