Labenszky Márton (XVII. sz.)

Magasfalvi, gajári, majd búrszentgyőri plébános.

Hivatkozás:Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 730.

 
kézírásos bejegyzés

Ex libris Rdi Patris Martini Labenszki Anno 1656

A hordozókötet adatai