Vándor (Vassicsek) József (1886-1956)

Miavai, kesztölci plébános, majd hittanár Budapesten.

 

kézírásos bejegyzés

A jó magaviselet és szorgalom jutalmául 1901. jun. 29.
Vassicsek József, főgymn. tanuló tulajdona.

A hordozókötet adatai