Dvorák Julián (?-1826)

Pálos szerzetes, majd nagylóti segédlelkész, később a nagyszombati gimnázium hitszónoka.

Hivatkozás:Series parochiarum et parochorum Archi-Dioecesis Strigoniensis 553.

 
kézírásos bejegyzés

Juliani Dvorák Exhortatoris R. Gymmasij Tyrnaviensis
Comparatus f. 1. d: 24

A hordozókötet adatai