Gyulai Ferenc (XVIII. sz.)

Feltehetően azonos a kolozsvári református kollégium egykori diákjával, a dési református iskola egykori (1721) igazgatójával, ifj. Teleki József (1701-1729) és Teleki Ádám (1703-1769) külföldi tanulmányútjainak (Halle, Drezda, Berlin, Bécs) kísérőjével.

Hivatkozás:Herepei János: A dési református iskola XVII és XVIII. századbeli igazgatói és tanítói = Erdélyi Múzeum, Ú.f.,12.=46.köt. 3/4.köt. (1941), p. 223.

 
kézírásos bejegyzés

Fr. Gyulai Comp. Dresdae 1724.

A hordozókötet adatai