Kapucinus Rend, Wien rendház
Ordo Fratrum Minorum Capucinorum (Wien)


 

kézírásos bejegyzés

PP. Capucinorum Loci Viennensis intra Urbem

A hordozókötet adatai