Mészáros János (1873-1947)

Pápai prelátus, budapesti érseki helynök, esztergomi kanonok.

 

pecsét

felirat:
Dr. Mészáros János esztergomi őrkanonok + 1947. jan. 12-én hagyatékából.

A hordozókötet adatai